OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je Mário Macko, IČO: 46998306, DIČ: 1084055412, zapísaný na obvodnom úrade Zvolen – odbor živnostenského podnikania, dňa 16.1.2013, číslo živnostenského registra 670-22333 (ďalej len "správca").

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Mário Macko, Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, 0910 972 160

1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude firma WebHouse, s.r.o. (správca serverov, prevádzkovateľ ehsopového systému PrestaShop), Slovenská pošta a.s. (doručovateľská spoločnosť), Libuša Styková – Účty a dane s.r.o.  (Účtovníčka firmy Mário Macko)

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať emailom na info@mackoshop.sk

6.3 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018


Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+421 910 972 160

Kontakt na naši zákaznickou linku